×

U hebt niets in uw winkelwagen.

Menu

Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Dakenshop
Website: https://www.dakenshop.nl
Inschrijfnummer KvK: 54355575
BTW-nummer: NL851272423B01

2. E-mailadres

 • Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
 • Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
 • 3. Postadres

  Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd en uw bestelling.

  4. Telefoonnummer

  Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden enkel om contact met u te zoeken ivm de bestelling en/of levering

  5. Overige persoonsgegevens

  Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
  1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
   • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
   • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
   • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
  Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

  6. Bijzondere persoonsgegevens

  In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;
  • voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  • voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren.
  Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

  Voor meer informatie kunt u het 'privacy-beleid' raadplegen van:

  UPS: https://www.ups.com/nl/nl/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page?

  7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

  • Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

  8. Veiligheid opslag van gegevens

   Veiligheidscriteria

  • Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
  • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
  • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
  • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
  • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
  • Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

  9. Toegang tot uw gegevens

  Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

  10. Contact

  Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:
  • Op het volgende e-mailadres: info@dakenshop.nl

  Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

  Thuiswinkel waarborg gecertificeerd

  Het Thuiswinkel waarborg kwaliteitslabel is het kwaliteitskeurmerk voor het kopen van producten en diensten via internet. Het kwaliteitslabel toont aan dat wij het de waarborg code respecteren en dat deze (Dakenshop ) e-commerce site gecertificeerd werd door een onafhankelijke organisatie. Met het kwaliteitslabel laten leden de consument zien dat zij een betrouwbare en veilige manier van online winkelen bieden. Tevens dienen wij ons aan de gedragscode van het Thuiswinkel waarborg kwaliteitslabel te houden.

  De certificering biedt de consument ten minste deze 5 zekerheden:

  • Weten met wie zij zaken doet en hoe zij het bedrijf gemakkelijk kunnen benaderen
  • Veiligheid en privacy
  • Bedenktijd: 14 dagen
  • Veilig betalen
  • Onafhankelijke klachtenbemiddeling